FRILUFTS RÅDET  "Flink af natur"

Opgaven 
Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Dansk Idrætsforbund ønsker at skabe en kampagne, der reducerer antallet af konflikter i naturen og sætter fokus på hensynsfuldhed og god adfærd i naturen. Kampagnen skal tale til alle, der bruger naturen og rumme alle typer af konflikter fra skrald til sammenstød mellem naturbrugere. Mountainbikere er første indsatsområde.

Løsning 
En kampagne, der taler til det bedste i os under sloganet
"Flink af natur". I stedet for at forsøge at regulere adfærd med
løftede pegefingre og doserende formaninger, forudsætter kampagnen, at vi som mennesker vil hinanden og naturen det
bedste, altså at vi er venlige og hensynsfulde af natur. 

Kampagnen er foldet ud på en serie elementer, men omdrejningpunktet er en række events i skoven og en årlig
Flink af natur Award.